Dockor istället för barn i skolan

Dockor istället för barn i skolan är lösningen då de unga lämnar byarna och flyttar till storstäder.
Befolkningsmängden i Japan är ett problem då den stadigt minskar. Andelen äldre personer är stor och det föds för få barn.

I en by, Nagoro, bor det 35 personer. Byn har avfolkats på samma sätt som sker på landsbygden i många länder.
I byn bor en kvinna, Tsukimi Ayano 65 år gammal, sm flyttade tillbaka för att ta hand om sin gamle far.
Hon syr dockor och placerar ut dem i byn för att det ska ge lite liv och för att minnas hur det en gång var.
Det finns idag 3 gånger fler dockor än personer i byn.

I Japan bor det 127 miljoner människor och har minskat sedan 2010 då det fanns 128 miljoner innevånare.
1970 fanns det 104 miljoner att jämföra med Sveriges 8 miljoner (1970) och 10 miljoner (2017)

Detta är hämtat från Svenska Dagbladet, länken enligt nedan.
https://www.svd.se/bilder-dockbyn-pa-japans-overgivna-landsbygd