Personuppgifter och GDPR:
Najs of Sweden lagrar personuppgifter, namn, postadress och e-postadress samt sms nummer (inte personnummer)  i ett register då du gör en beställning på vår sida.
Det är två kopior av din beställning som lagras.
Uppgifterna bearbetas inte och vi skyddar dem genom att ha kontroll om vår hemsida skulle bli utsatt för dataintrång, om så sker anmäler vi det till Datainspektionen.
Vi behåller din order för att kunna följa bokföringslagen där köpare ska finnas i 7 år.

Har du handlat av oss kommer du att få inspirationsbrev en gång per månad, och du kan när som helst avregistrera dig och då kommer dina uppgifter att raderas i samband med nästa planerade utskick. För övrigt använder vi cookies enbart för att göra opersonliga analyser av hur många besökare det är på vår sida, inte vem du är.

Vi använder cookies för att mäta vilka produkter som är mest populära genom att mäta antal visningar, vi vet inte att just du tittat på en särskild produkt. 

Vi värderar din integritet och du är helt anonym till dess att du lägger en beställning. Dina adress och kontaktuppgifter används enbart för att kunna leverera dina varor och skicka en leveransanvisning. 14 dagar efter ditt köp ska du inte få några mail ifrån oss om du inte själv skrivit upp dig för att få inspirationsbrev eller att det förligger något ärende kring din beställning som vi försöker lösa.

Vi kommer aldrig att distribuera, eller sälja någon lista med kunduppgifter till någon part.
Sociala media, de uppgifter vi får tillgång till om du följer eller kommenterar är enbart de du själv godkänt via dina inställningar på Facebook respektive Instagram. Har du mailat oss en fråga och vi har avslutat ärendet kommer dina uppgifter att raderas ur vår mailprogramvara.
Postnord och DHL har en kopia av ditt namn, adress och sms nummer. Dessa databaser är skyddade med lösenord som vi använder för att kunna skriva ut fraktsedlar. Ingen utomstående har tillgång till dina uppgifter.
Har du några funderingar kring hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, eller om du på något sätt tycker att vi missbrukar dina uppgifter vill vi att du hör av dig.
Det är vår absoluta övertygelse att du i det längsta ska kunna läsa och titta på våra hemsidor utan att behöva registrera dig. Du är anonym när du surfar runt.
info@najsofsweden.se, ringer till oss på 070-927 1830 eller skriver till Najs of Sweden. Din e-mail adress lämnas aldrig ut till andra företag!

Säljande företag
Najs agentur of Sweden AB i Stockholm.
Kontaktuppgifter till oss är info@najsofsweden.se
Ansvarig är Anna-Carin Lensbo