20% är över 65 år i bl.a. Japan. Under 2019 föddes det 864.000 barn och det är fjärde året i rad som det är en minskande andel familjer som vill ha barn. Samtidigt som det är 1,38 miljoner som avled under samma år.

Detta är en stort problem för Japan som ser sin befolkning minska, samtidigt som andel åldringar är stort. Om ingen förändring sker kommer de nuvarande ca 125 miljoner medborgare att ha minskat till ca 88 miljoner år 2065. En minskning med en halv miljon per år.

För att stimulera barnafödande så finns olika stimulanspaket, bla är förskola kostnadsfri. Kanske skulle de också prova en mer generös föräldraledighet. Idag har ger föräldraledigheten rätt till 14 veckors ledigt med 60% av sin lön.
Det är i och för sig inte många andra länder som har de generösa stimulanspaket som vi har i Sverige. I USA t.ex så har en mamma rätt till 12 veckor ledigt, utan lön.

20% är över 65 i fler länder

Problem med en kraftigt åldrande befolkningen i Japan delas med andra länder. T.ex Tyskland, USA, Singapore, Storbritanien och Frankrike beräknas vara i samma situation före 2030.

Vet du hur föräldraledighet ser ut i andra delar av världen?

Belgien: 15 veckor till 75 procent av lönen, de första fyra veckorna till 82 procent. Två veckors pappaledighet.

Danmark: 18 veckor till 100 procent. Två pappaveckor.

Finland: 18 veckor till 70 procent av lönen. Elva pappaveckor.

Frankrike: 16 veckor till 70 procent. Två pappaveckor.

Island: 13 veckor till 80 procent. 12 pappaveckor.

Italien: 22 veckor till 80 procent. Under en pappavecka.

Nederländerna: 16 veckor till 100 procent (maxbelopp). Under en pappavecka.

Norge: 35 veckor till 100 procent eller 45 veckor till 80 procent. 0–10 pappaveckor beroende på hur mycket mamman betalade i skatt de senaste tre åren.

Ryssland: 20 veckor till 100 procent. Inga pappaveckor.

Schweiz: 14 veckor upp till 80 procent. Noll pappaveckor.

Spanien: 16 veckor till 100 procent, minst sex veckor. Fyra veckor till pappan.

Storbritannien: 52 veckor till 90 procent av de första 32 veckorna och obetalt resten. Mamman kan föra över upp till 50 veckor till pappan. Två pappaveckor.

Tyskland: 14 veckor till 100 procent. Inga pappaveckor.

Österrike: 18 veckor för mamman till 100 procent. Ingen pappaledighet.

Sverige: 18 månader föräldraledigt fördelat på mamma och pappa. 390 dagar med full ersättning och 90 dagar med ersättning 180 kr per dag.